รายการ บริดจ์ ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) รอบที่ 3  
วันที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 16:00 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
8
วงศพล  ขุนคงมี
นครปฐม
นครปฐม
อานนท์  รอตรักษา
นครปฐม
นครปฐม
นพนัย  นิยมโชค
นครปฐม
นครปฐม
เปรมชศาสตร์  นพรัตน์เรืองเด่น
นครปฐม
นครปฐม
25
1
10
กัมพล  นิธิภิญโญเลิศ
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
ชาญณรงค์  วงศ์สินธุ์
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
พบสิทธิ์  กมลเวช
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
ชิโนรส  ทองธรรมชาติ
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สมหมาย  มัธยัสถ์ถาวร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
ชยันต์  พิภพลาภอนันต์
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
2
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
ชนะ -
แพ้ -
ชนะ Bye -
ขอสละสิทธิ์ -