รายการ บริดจ์ ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) รอบที่ 3  
วันที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 16:00 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
9
ปริชญ์  พงศ์มรกต
ชุมพร
ชุมพร
จตุรงค์  ศศิบุตร
ชุมพร
ชุมพร
สุรพล  อริยประยูร
ชุมพร
ชุมพร
จิรวุฑฒิ์  โถทองคำ
ชุมพร
ชุมพร
รวิศว์  สุขเกษม
ชุมพร
ชุมพร
18
1
12
ธีระศักดิ์  สุนทรศร
ขอนแก่น
ขอนแก่น
สมชาย  รุ่งสถิต
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ไพโรจน์  สิรวัฒนากุล
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ศรีวิชัย  พลอยรัตน์
ขอนแก่น
ขอนแก่น
อรรณพ  นิลพันธุ์
ขอนแก่น
ขอนแก่น
มงคล  เกตุมาน
ขอนแก่น
ขอนแก่น
12
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
ชนะ -
แพ้ -
ชนะ Bye -
ขอสละสิทธิ์ -