รายการ บริดจ์ ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) รอบที่ 3  
วันที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 16:00 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
4
สมศักดิ์  ตั้งยืนยงวัฒนา
สงขลา
สงขลา
สมยศ  แซ่หลี
สงขลา
สงขลา
ฐิติ  มงคลศรี
สงขลา
สงขลา
ชาคริต  ทองอุไร
สงขลา
สงขลา
ภูมัย  ผิวล่อง
สงขลา
สงขลา
สุธรรม  สุขมณี
สงขลา
สงขลา
20
1
2
สมชาย  ถ้ำประเสริฐวงศ์
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ปรารถ  ประทิพพรกุล
ภูเก็ต
ภูเก็ต
อภิสัย  มากไมตรี
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ปรีชา  ตั๋นสกุล
ภูเก็ต
ภูเก็ต
เกษม  สุทธางกูร
ภูเก็ต
ภูเก็ต
โชติ  เธียรสุคนธ์
ภูเก็ต
ภูเก็ต
10
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
ชนะ -
แพ้ -
ชนะ Bye -
ขอสละสิทธิ์ -