รายการ บริดจ์ ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) รอบที่ 2  
วันที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 14:00 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
12
ธีระศักดิ์  สุนทรศร
ขอนแก่น
ขอนแก่น
สมชาย  รุ่งสถิต
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ไพโรจน์  สิรวัฒนากุล
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ศรีวิชัย  พลอยรัตน์
ขอนแก่น
ขอนแก่น
อรรณพ  นิลพันธุ์
ขอนแก่น
ขอนแก่น
มงคล  เกตุมาน
ขอนแก่น
ขอนแก่น
16
1
8
วงศพล  ขุนคงมี
นครปฐม
นครปฐม
อานนท์  รอตรักษา
นครปฐม
นครปฐม
นพนัย  นิยมโชค
นครปฐม
นครปฐม
เปรมชศาสตร์  นพรัตน์เรืองเด่น
นครปฐม
นครปฐม
14
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
ชนะ -
แพ้ -
ชนะ Bye -
ขอสละสิทธิ์ -