รายการ บริดจ์ ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) รอบที่ 1  
วันที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 11:15 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
10
กัมพล  นิธิภิญโญเลิศ
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
ชาญณรงค์  วงศ์สินธุ์
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
พบสิทธิ์  กมลเวช
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
ชิโนรส  ทองธรรมชาติ
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สมหมาย  มัธยัสถ์ถาวร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
ชยันต์  พิภพลาภอนันต์
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
16
1
9
ปริชญ์  พงศ์มรกต
ชุมพร
ชุมพร
จตุรงค์  ศศิบุตร
ชุมพร
ชุมพร
สุรพล  อริยประยูร
ชุมพร
ชุมพร
จิรวุฑฒิ์  โถทองคำ
ชุมพร
ชุมพร
รวิศว์  สุขเกษม
ชุมพร
ชุมพร
14
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
ชนะ -
แพ้ -
ชนะ Bye -
ขอสละสิทธิ์ -