รายการ บริดจ์ ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) รอบที่ 1  
วันที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 11:15 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
7
เกียรติชาย  อัศวธนบดี
นนทบุรี
นนทบุรี
ไพรัช  สมุทรสินธุ์
นนทบุรี
นนทบุรี
เบญจรงค์  รามัญวงศ์
นนทบุรี
นนทบุรี
วรดา  จงเจริญรัตน์
นนทบุรี
นนทบุรี
หิรัญ  วิลาสินีวรรณ
นนทบุรี
นนทบุรี
ประเสริฐ  บุญทรง
นนทบุรี
นนทบุรี
17
1
12
ธีระศักดิ์  สุนทรศร
ขอนแก่น
ขอนแก่น
สมชาย  รุ่งสถิต
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ไพโรจน์  สิรวัฒนากุล
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ศรีวิชัย  พลอยรัตน์
ขอนแก่น
ขอนแก่น
อรรณพ  นิลพันธุ์
ขอนแก่น
ขอนแก่น
มงคล  เกตุมาน
ขอนแก่น
ขอนแก่น
13
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
ชนะ -
แพ้ -
ชนะ Bye -
ขอสละสิทธิ์ -