รายการ บาสเกตบอล ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 19 ธันวาคม 2555 เวลา 11:30 .
สนาม
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กรุงเทพมหานคร
82
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
23
24
18
17
-
-
82
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
5
5
5
5
-
-
15
 
Remark :
7
กัณวัฒน์  เลิศเลาห์กุล
กรุงเทพมหานคร  
11
ศุภชัย  สังข์ทอง
กรุงเทพมหานคร  
4
กิตติภูมิ  โล่ห์สุวรรณ
กรุงเทพมหานคร  
8
โชติวิทย์  โรจนกิจเกษตร
กรุงเทพมหานคร  
15
สุขเดฟ  โคเคอร์
กรุงเทพมหานคร  
10
รังสิต  ศิรนานนท์
กรุงเทพมหานคร  
13
ชนะชนม์  กล้าหาญ
กรุงเทพมหานคร  
12
วราวุฒิ  วุฒิกรภัณฑ์
กรุงเทพมหานคร  
14
เฉลิมเดช  ลิ้มสุวรรณ
กรุงเทพมหานคร  
9
เพทาย  พลอยมีค่า
กรุงเทพมหานคร  
5
อภัยพงศ์  เนตรศิริสวรรค์
กรุงเทพมหานคร  
6
โสภณ  พินิจพัชรเลิศ
กรุงเทพมหานคร  
69
ปทุมธานี
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
15
12
23
19
-
-
69
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
5
3
1
3
-
-
12
 
Remark :
13
สิปปภาส  สาตแสงธรรม
ปทุมธานี  
6
ดนัย  คงคุ้ม
ปทุมธานี  
5
รชต  ซุ่นศรี
ปทุมธานี  
7
วชรพงษ์  ทองศรี
ปทุมธานี  
4
สุรพงษ์  กองเงิน
ปทุมธานี  
8
เอกพล  มะยมทอง
ปทุมธานี  
14
อเนชา  กองผุย
ปทุมธานี  
15
วรภัทร  ปานกล่อม
ปทุมธานี  
12
ฉัตรทอง  ทองเกลี้ยง
ปทุมธานี  
10
จักรชัย  ศิริอินทร์
ปทุมธานี  
9
กิตติมน  วรรณา
ปทุมธานี  
11
วิรัตน์  รักษา
ปทุมธานี  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม