รายการ บาสเกตบอล ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 19 ธันวาคม 2555 เวลา 10:00 .
สนาม
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กรุงเทพมหานคร
68
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
18
21
15
14
-
-
68
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
3
3
2
-
-
-
8
 
Remark :
9
วิภาพร  แซ่ฉั่ว
กรุงเทพมหานคร  
14
นันท์นภัส  ด่านชัยวิจิตร
กรุงเทพมหานคร  
13
นภัสนันท์  ด่านชัยวิจิตร
กรุงเทพมหานคร  
15
กลอยใจ  เพ็ชรแสนค่า
กรุงเทพมหานคร  
8
ชลิตา  พรกุณา
กรุงเทพมหานคร  
11
ภัทราวดี  จันทรบุตร
กรุงเทพมหานคร  
7
ชลลดา  ไชยสงค์
กรุงเทพมหานคร  
10
ปาริฉัตร  ไชยโสภาพ
กรุงเทพมหานคร  
6
ณัฐวรรณ  มัชฌิมวงศ์
กรุงเทพมหานคร  
12
จีรนันท์  โพธิ์เจริญ
กรุงเทพมหานคร  
5
พิชญาวีร์  ภานุรัชต์ฐนนท์
กรุงเทพมหานคร  
48
อ่างทอง
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
9
11
15
13
-
-
48
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
2
4
1
-
-
-
7
 
Remark :
13
ณัฐธิดา  เครือทิวา
อ่างทอง  
5
ประดับวงศ์  หมายเจริญศรี
อ่างทอง  
14
กนกวรรณ  ประจวบสุข
อ่างทอง  
15
นฤมล  บ้านหมู่
อ่างทอง  
11
นันทิยา  ผ่องพันธุ์งาม
อ่างทอง  
6
นัดดา  ทองท้วม
อ่างทอง  
7
ชโรทัย  สุขสมวงษ์
อ่างทอง  
10
สุภาพร  การมิตรี
อ่างทอง  
9
ศิริพร  ผุดผ่อง
อ่างทอง  
12
เบญจวรรณ  นิสัยมั่น
อ่างทอง  
8
ญาณี  โพธิ์สุทธิ์
อ่างทอง  
4
ณัฐกฤตา  ชิวินวงศ์ธาดา
อ่างทอง  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม