รายการ แบดมินตัน - ทีมหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ
วันที่13 ธันวาคม 2555 เวลา 10:00 น.
สนาม โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
นนทบุรีนนทบุรี
0
14
19
0
0
0
33
-
เดี่ยวมือ 2
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
0
9
12
0
0
0
21
-
จบการแข่งขัน
นนทบุรีนนทบุรี
2
21
21
0
0
0
42
-
คู่มือ 1
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
นนทบุรีนนทบุรี
0
15
18
0
0
0
33
-
คู่มือ 2
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
0
13
15
0
0
0
28
-
จบการแข่งขัน
นนทบุรีนนทบุรี
2
21
21
0
0
0
42
-
เดี่ยวมือ 3
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
0
13
10
0
0
0
23
-
จบการแข่งขัน
นนทบุรีนนทบุรี
2
21
21
0
0
0
42
-รายชื่อนักกีฬา
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี
 ณัฐณิชา  เบญจปัญญานุกุล
เดี่ยวมือ 1  
 ศุภนิดา  เกตุทอง
เดี่ยวมือ 2  
 ธิดารัตน์  กลีบยี่สุ่น
คู่มือ 1  
 เกวลิน  อัครกุลไชย
คู่มือ 1  
 ศุภนิดา  เกตุทอง
คู่มือ 2  
 วรารัตน์  เกตุนคร
คู่มือ 2  
 เกวลิน  อัครกุลไชย
เดี่ยวมือ 3  
 ปัญจรัตน์  ปราณโสภณ
เดี่ยวมือ 1  
 บุศนันทน์  อึ้งบำรุงพันธุ์
เดี่ยวมือ 2  
 ปรางนุช  เลิศหิรัณย์
คู่มือ 1  
 จิรัชญา  ราชมนตรี
คู่มือ 1  
 บุศนันทน์  อึ้งบำรุงพันธุ์
คู่มือ 2  
 ปัญจรัตน์  ปราณโสภณ
คู่มือ 2  
 ธมลวรรณ  ภู่ประดับศิลป์
เดี่ยวมือ 3