รายการ แบดมินตัน - ทีมชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ
วันที่13 ธันวาคม 2555 เวลา 10:00 น.
สนาม โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
นนทบุรีนนทบุรี
0
14
14
0
0
0
28
-
เดี่ยวมือ 2
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
0
18
19
0
0
0
37
-
จบการแข่งขัน
นนทบุรีนนทบุรี
2
21
21
0
0
0
42
-
คู่มือ 1
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
2
9
21
21
0
0
51
-
จบการแข่งขัน
นนทบุรีนนทบุรี
1
21
12
18
0
0
51
-
คู่มือ 2
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
นนทบุรีนนทบุรี
0
14
18
0
0
0
32
-รายชื่อนักกีฬา
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี
 กิตติพณ  ชัยโรจน์กาญจนา
เดี่ยวมือ 1  
 ธงชัย  เฮงวิวัฒนชัย
เดี่ยวมือ 2  
 สมัชชา  โตวรรณเกษม
คู่มือ 1  
 กฤษฏิ  ชลประเสริฐสุข
คู่มือ 1  
 วศิน  นิลหยก
คู่มือ 2  
 ธีระศักดิ์  กลีบยี่สุ่น
คู่มือ 2  
 วศิน  นิลหยก
เดี่ยวมือ 3  
 เมฆ  ณรงค์ฤทธิ์
เดี่ยวมือ 1  
 รชต  จันดาวรรณ
เดี่ยวมือ 2  
 เมฆ  ณรงค์ฤทธิ์
คู่มือ 1  
 ตราวุธ  โพธิ์เที่ยง
คู่มือ 1  
 วรุฒ  ตั้งมนัสตรง
คู่มือ 2  
 กฤตภาส  รื่นภาคพจน์
คู่มือ 2  
 ธารา  เรื่องศักดิ์วิชิต
เดี่ยวมือ 3