รายงานสรุปผลการแข่งขัน
เชียงใหม่เกมส์
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑

 
 
รายการ ซอฟท์บอล - ทีมหญิง แบบ Fast Pitch สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 44
วันที่
18 ธันวาคม 2555 เวลา 09:30 น.
สนาม
สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
กรุงเทพมหานคร
10
   
 
 
 
Remark :
10
กันทรากร  จิตต์เสรี
กรุงเทพมหานคร  
9
ทัศนีย์วรรณ  กวาวปัญญา
กรุงเทพมหานคร  
6
ธวัลพร  พิริยโยธา
กรุงเทพมหานคร  
7
ศราวัณ  อัตชู
กรุงเทพมหานคร  
4
วรัญญา  บัวผัน
กรุงเทพมหานคร  
5
วราภรณ์  คนยืน
กรุงเทพมหานคร  
11
วรพรรณ  สาระคง
กรุงเทพมหานคร  
15
ปิยพร  สาระคง
กรุงเทพมหานคร  
3
ธนพรรณ  สายสุด
กรุงเทพมหานคร  
14
อภิญญา  เพ็ชรวัฒนา
กรุงเทพมหานคร  
21
อัจฉราพรรณ  สีสุข
กรุงเทพมหานคร  
17
สุมาลี  สวนสรา
กรุงเทพมหานคร  
8
สุธัญญา  ยิ้มไพบูลย์
กรุงเทพมหานคร  
   
1
เชียงใหม่
   
 
 
 
Remark :
26
กัญญาณี  อินขัน
เชียงใหม่  
24
ศศิกาญจน์  อุดป้อ
เชียงใหม่  
5
วรรณวิษา  จองนุ
เชียงใหม่  
17
พิมพิไล  หน่อแก้ว
เชียงใหม่  
8
พัชรีพร  พรหมทา
เชียงใหม่  
22
ปิยะธิดา  ใจธิตา
เชียงใหม่  
21
ปวีณา  คำฟู
เชียงใหม่  
12
ประภาพรรณ  ไลวรรณ์
เชียงใหม่  
9
นารีรัตน์  สุทธะ
เชียงใหม่  
11
นฤมล  ใจไว
เชียงใหม่  
13
นพวรรณ  เรือนมั่น
เชียงใหม่  
27
ทวินันท์  จันต๊ะมงคล
เชียงใหม่  
3
อัญชลี  วรรณกอง
เชียงใหม่  
7
จิตสุภา  โปธาเกี๋ยง
เชียงใหม่  
4
กีรรัตน์  ลิขิตอนุรักษ์
เชียงใหม่  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
  Remark : หากโปรแกรมการแข่งขันใด มีรายชื่อทีมมากกว่า 2 ทีม โปรดแจ้งศูนย์ประมวลกลาง