รายงานสรุปผลการแข่งขัน
เชียงใหม่เกมส์
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑

 
 
รายการ ซอฟท์บอล - ทีมชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 43
วันที่
18 ธันวาคม 2555 เวลา 09:00 น.
สนาม
สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ชัยภูมิ
2
   
 
 
 
Remark :
30
ยุทธชาติ  พิทักษ์สัตย์
ชัยภูมิ  
5
สิรากร  เผยขุนทด
ชัยภูมิ  
12
ภูวนัตถ์  ฟักบาง
ชัยภูมิ  
11
ภานุวัฒน์  ฟักบาง
ชัยภูมิ  
15
ธัญญมงคล  รติธรรมกุล
ชัยภูมิ  
33
ประพัศฎ์  อยู่สำราญ
ชัยภูมิ  
8
นิธินัย  ทองวิไล
ชัยภูมิ  
20
สุระ  ชัยบุตร
ชัยภูมิ  
17
สิทธิโชค  อุ่นเมือง
ชัยภูมิ  
31
สุธีรกุล  ลอยชูศักดิ์
ชัยภูมิ  
6
สุกฤษฎิ์  ลอยชูศักดิ์
ชัยภูมิ  
16
ไพโรจน์  รักษาศรี
ชัยภูมิ  
1
ปารมี  นเรศศิริกุล
ชัยภูมิ  
13
เจษฎา  คำพิทักษ์
ชัยภูมิ  
7
บุญยิ่ง  ยินดี
ชัยภูมิ  
   
7
เชียงใหม่
   
 
 
 
Remark :
15
ทศพล  วงศ์จันทร์มา
เชียงใหม่  
4
เศรษฐวัฒน์  วงค์คม
เชียงใหม่  
23
วุฒิชัย  ก่อทอง
เชียงใหม่  
19
วัชรพงษ์  แสนจิตต์
เชียงใหม่  
14
มุขพล  สืบสุรีย์กุล
เชียงใหม่  
21
ภาณุพงศ์  พยัคฆา
เชียงใหม่  
39
ปฏิญญา  คงพิชญานนท์
เชียงใหม่  
22
นฤเบศ  ใจนาบุญ
เชียงใหม่  
18
ธนิกุล  บุญมหาธนากร
เชียงใหม่  
12
ธนชัย  ไวยวิฬา
เชียงใหม่  
20
อภิเชษฐ์  ดวงชื่น
เชียงใหม่  
38
อิสระพงศ์  พงศธรบริรักษ์
เชียงใหม่  
17
ชาคริต  คำชาว
เชียงใหม่  
2
จารึก  จันทร์ดำ
เชียงใหม่  
29
ขจรศักดิ์  จีนขจร
เชียงใหม่  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
  Remark : หากโปรแกรมการแข่งขันใด มีรายชื่อทีมมากกว่า 2 ทีม โปรดแจ้งศูนย์ประมวลกลาง