รายงานสรุปผลการแข่งขัน
เชียงใหม่เกมส์
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑

 
 
 
 
 
รายการ ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 37
วันที่
18 ธันวาคม 2555 เวลา 09:00 น.
สนาม
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
กรุงเทพมหานคร
2
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
-
-
-
2
 
Remark :
3
สโรชา  โหลสกุล
กรุงเทพมหานคร  
1
ศิรยา  ยิ้มกระจ่าง
กรุงเทพมหานคร  
9
รัตนา  สท้านวัตร์
กรุงเทพมหานคร  
8
รัศมี  จาตุรนต์รัศมี
กรุงเทพมหานคร  
12
บุญตา  ด้วงอุไร
กรุงเทพมหานคร  
7
ชุรีพร  เนืองศรี
กรุงเทพมหานคร  
16
ชลัมพร  แก่นมั่น
กรุงเทพมหานคร  
11
จุมพิตตา  นุ่มลืมคิด
กรุงเทพมหานคร  
15
ฉัตรวดี  หาญวุฒินานนท์
กรุงเทพมหานคร  
18
ขวัญชนก  ลี้วระ
กรุงเทพมหานคร  
20
กุลพธู  สุนทรารชุน
กรุงเทพมหานคร  
0
ชลบุรี
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
-
-
-
-
 
Remark :
15
วิภาพร  อนุสันติชัยเลิศ
ชลบุรี  
13
กัญญา  จันทเพ็ชร์
ชลบุรี  
1
ดาราวรรณ  สำอางค์เอม
ชลบุรี  
7
ทิฆัมพร  สกุลพิทักษ์
ชลบุรี  
16
ประภัสสร  ขุยกลาง
ชลบุรี  
3
ธารารัตน์  ดวงพร
ชลบุรี  
4
เบญจมาศ  บุรีวัน
ชลบุรี  
14
สุนิษา  อุทธา
ชลบุรี  
11
สุกัญญา  ฤทธิ์งาม
ชลบุรี  
10
วันดี  เผื่อนเอี่ยม
ชลบุรี  
5
เบ็ญจมาศ  ยืนยง
ชลบุรี  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม