รายงานสรุปผลการแข่งขัน
เชียงใหม่เกมส์
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑

 
 
 
 
รายการ คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2) สาย ไม่ระบุ รอบ รอบรองชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
18 ธันวาคม 2555 เวลา 10:30 น.
สนาม
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
กระบี่
3
 
 
R 1
Extra
Foult
3
-
-
 
Remark :
ภาณุชิต  จันทร์แก้ว
กระบี่
กานต์ชนก  หนูรินทร์
กระบี่
ทรงวุฒิ  หมุนแทน
กระบี่
กฤดิ  หนูรินทร์
กระบี่
อนันต์  ผิวดี
กระบี่
วรพล  เกื้อผล
กระบี่
สุธี  ผาติวิกรานต์
กระบี่
 
1
นนทบุรี
 
 
R 1
Extra
Foult
1
-
-
 
Remark :
เอกลักษณ์  เอี่ยมปราณีต
นนทบุรี
บรรณวัฒน์  สัทธินทรีย์
นนทบุรี
สัตยา  พลัดบุญทอง
นนทบุรี
สุรวกิต  เนียมแตง
นนทบุรี
ชนกันต์  กูล้อนิ
นนทบุรี
เอกลักษณ์  ทิพวงศ์
นนทบุรี
เอกชัย  เลิศศิริอำนวยพร
นนทบุรี
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะคะแนนโหวต - ชนะคะแนนโหวต
ชนะ BYE - ชนะผ่าน
ชนะ FOUL - ชนะ FOUL
ไม่มีคู่แข่งขัน - ไม่มีคู่แข่งขัน