รายงานสรุปผลการแข่งขัน
เชียงใหม่เกมส์
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑

 
 
 
 
รายการ คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2) สาย ไม่ระบุ รอบ รอบสอง ฮีท .None
วันที่
18 ธันวาคม 2555 เวลา 10:30 น.
สนาม
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
กรุงเทพมหานคร
3
 
 
R 1
Extra
Foult
3
-
-
 
Remark :
วัชระ  เจริญพาโชค
กรุงเทพมหานคร
ทรงพล  งามพึงพิศ
กรุงเทพมหานคร
สันติ  เรือมา
กรุงเทพมหานคร
ทวีลาภ  งามพึงพิศ
กรุงเทพมหานคร
ศุภ  งามพึงพิศ
กรุงเทพมหานคร
วีระยุทธ  อุทพันธ์
กรุงเทพมหานคร
คมฤทธิ์  หาญเบญจพงศ์
กรุงเทพมหานคร
 
1
อุบลราชธานี
 
 
R 1
Extra
Foult
1
-
-
 
Remark :
จีรศักดิ์  เกษรสุข
อุบลราชธานี
นิวัฒน์  สังข์ศิริ
อุบลราชธานี
ธวัชชัย  ชัยยะโต
อุบลราชธานี
วณิชชกร  คุณมะนะ
อุบลราชธานี
ทิชานนท์  ใจเย็น
อุบลราชธานี
ธนรัตน์  อุดมแก้ว
อุบลราชธานี
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะคะแนนโหวต - ชนะคะแนนโหวต
ชนะ BYE - ชนะผ่าน
ชนะ FOUL - ชนะ FOUL
ไม่มีคู่แข่งขัน - ไม่มีคู่แข่งขัน