คริกเก็ต ( สาธิต )
 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2555

>> แจ้งรายการยกเลิกการแข่งขัน เนื่องจากจำนวนนักกีฬาไม่เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41<<


กีฬากรีฑา :
รายการ กระโดดค้ำ - หญิง
กีฬามวยปล้ำ :
รายการ ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 96 - 120 กก.
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ พอยท์เรส - หญิง (20 กม.)
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.) 

คริกเก็ต ( สาธิต )
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 1
เชียงใหม่  vs  ขอนแก่น
 พบกันหมด ครั้งที่ 1
09:30
สนามเชียงใหม่กอล์ฟคลับ
Official
คริกเก็ต ( สาธิต ) - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 9
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 พบกันหมด ครั้งที่ 1
09:30
สนามยิมคาน่า
Official
คริกเก็ต ( สาธิต ) - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 10
สุพรรณบุรี  vs  จันทบุรี
 พบกันหมด ครั้งที่ 1
13:00
สนามยิมคาน่า
Official
คริกเก็ต ( สาธิต ) - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 3
เชียงใหม่  vs  อุตรดิตถ์
 พบกันหมด ครั้งที่ 1
13:00
สนามเชียงใหม่กอล์ฟคลับ
Official
คริกเก็ต ( สาธิต ) - ทีมหญิง
รวม คริกเก็ต ( สาธิต )  4 รายการ  
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day คริกเก็ต ( สาธิต )
Print Day by Day Table
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง