ลีลาศ
 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2555

>> แจ้งรายการยกเลิกการแข่งขัน เนื่องจากจำนวนนักกีฬาไม่เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41<<


กีฬากรีฑา :
รายการ กระโดดค้ำ - หญิง
กีฬามวยปล้ำ :
รายการ ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 96 - 120 กก.
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ พอยท์เรส - หญิง (20 กม.)
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.) 

ลีลาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
สแตนดาร์ด Class A (Under 21) 
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
เชียงใหม่ฮอล เซนทรัลแอร์พอร์ด
Official
ลีลาศ - สแตนดาร์ด Class A (Under 21)
สแตนดาร์ด Class E (Juvenile) 
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
เชียงใหม่ฮอล เซนทรัลแอร์พอร์ด
Official
ลีลาศ - สแตนดาร์ด Class E (Juvenile)
สแตนดาร์ด Class C (Junior II) 
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
เชียงใหม่ฮอล เซนทรัลแอร์พอร์ด
Official
ลีลาศ - สแตนดาร์ด Class C (Junior II)
ลาติน อเมริกัน Class D (Junior I) 
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
เชียงใหม่ฮอล เซนทรัลแอร์พอร์ด
Official
ลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class D (Junior I)
ลาติน อเมริกัน Class B (Youth) 
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
เชียงใหม่ฮอล เซนทรัลแอร์พอร์ด
Official
ลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class B (Youth)
ลาติน อเมริกัน Class AA (Adult) 
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
เชียงใหม่ฮอล เซนทรัลแอร์พอร์ด
Official
ลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class AA (Adult)
สแตนดาร์ด Class A (Under 21) 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
เชียงใหม่ฮอล เซนทรัลแอร์พอร์ด
Official
ลีลาศ - สแตนดาร์ด Class A (Under 21)
ลาติน อเมริกัน Class D (Junior I) 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
เชียงใหม่ฮอล เซนทรัลแอร์พอร์ด
Official
ลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class D (Junior I)
สแตนดาร์ด Class E (Juvenile) 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
เชียงใหม่ฮอล เซนทรัลแอร์พอร์ด
Official
ลีลาศ - สแตนดาร์ด Class E (Juvenile)
ลาติน อเมริกัน Class B (Youth) 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
เชียงใหม่ฮอล เซนทรัลแอร์พอร์ด
Official
ลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class B (Youth)
สแตนดาร์ด Class C (Junior II) 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
เชียงใหม่ฮอล เซนทรัลแอร์พอร์ด
Official
ลีลาศ - สแตนดาร์ด Class C (Junior II)
ลาติน อเมริกัน Class AA (Adult) 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
เชียงใหม่ฮอล เซนทรัลแอร์พอร์ด
Official
ลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class AA (Adult)
รวม ลีลาศ  12 รายการ  
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ลีลาศ
Print Day by Day Table
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง