วูซูยุทธลีลา
 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2555

>> แจ้งรายการยกเลิกการแข่งขัน เนื่องจากจำนวนนักกีฬาไม่เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41<<


กีฬากรีฑา :
รายการ กระโดดค้ำ - หญิง
กีฬามวยปล้ำ :
รายการ ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 96 - 120 กก.
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ พอยท์เรส - หญิง (20 กม.)
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.) 

วูซูยุทธลีลา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยุทธลีลาฉางฉวน บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารกิจการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Official
วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาฉางฉวน บุคคลชาย
ยุทธลีลาดาบใต้(หนานเตา) บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารกิจการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Official
วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาดาบใต้(หนานเตา) บุคคลหญิง
ยุทธลีลาดาบ (เตาซู่) บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารกิจการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Official
วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาดาบ (เตาซู่) บุคคลหญิง
ยุทธลีลาไท่จี๋ฉวน บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารกิจการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Official
วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาไท่จี๋ฉวน บุคคลหญิง
ยุทธลีลากระบี่ (เจี้ยนซู่) บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารกิจการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Official
วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลากระบี่ (เจี้ยนซู่) บุคคลชาย
ยุทธลีลาราชสีห์ ประเภท กระโดดเสา Jumping Poles ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
19:30
ลานเอนกประสงค์ ตลาดอนุสาร
Official
วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาราชสีห์ ประเภท กระโดดเสา Jumping Poles ชาย
รวม วูซูยุทธลีลา  6 รายการ  
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day วูซูยุทธลีลา
Print Day by Day Table
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง