ปันจักสีลัต
 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2555

>> แจ้งรายการยกเลิกการแข่งขัน เนื่องจากจำนวนนักกีฬาไม่เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41<<


กีฬากรีฑา :
รายการ กระโดดค้ำ - หญิง
กีฬามวยปล้ำ :
รายการ ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 96 - 120 กก.
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ พอยท์เรส - หญิง (20 กม.)
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.) 

ปันจักสีลัต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง 
ปทุมธานี  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง 
ภูเก็ต  vs  ตรัง
 รอบรองชนะเลิศ
09:20
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย 
นนทบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:40
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย 
ปทุมธานี 2  vs  ภูเก็ต 2
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย 
ชุมพร  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
10:20
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย 
แม่ฮ่องสอน  vs  เพชรบูรณ์
 รอบรองชนะเลิศ
10:40
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย 
ปทุมธานี 3  vs  สมุทรสาคร
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย 
ตรัง  vs  แม่ฮ่องสอน 2
 รอบรองชนะเลิศ
11:20
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย 
จันทบุรี  vs  ยะลา
 รอบรองชนะเลิศ
11:40
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย 
ชัยภูมิ  vs  ชุมพร 2
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย
G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย 
นนทบุรี 2  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
Official
ปันจักสีลัต - G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย
G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย 
ปัตตานี  vs  ชุมพร 3
 รอบรองชนะเลิศ
13:20
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
Official
ปันจักสีลัต - G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย
H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 13
นราธิวาส  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:40
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
Official
ปันจักสีลัต - H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย
H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 14
นครศรีธรรมราช  vs  ตรัง
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
Official
ปันจักสีลัต - H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย
ศิลปะการร่ายรำ บุคคลชาย 
นนทบุรี  vs  ฉะเชิงเทรา
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
Official
ศิลปะการร่ายรำ บุคคลหญิง 
เชียงใหม่  vs  ยะลา
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
Official
รวม ปันจักสีลัต  16 รายการ  
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ปันจักสีลัต
Print Day by Day Table
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง