กาบัดดี้
 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2555

>> แจ้งรายการยกเลิกการแข่งขัน เนื่องจากจำนวนนักกีฬาไม่เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41<<


กีฬากรีฑา :
รายการ กระโดดค้ำ - หญิง
กีฬามวยปล้ำ :
รายการ ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 96 - 120 กก.
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ พอยท์เรส - หญิง (20 กม.)
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.) 

กาบัดดี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 21
นครศรีธรรมราช  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
18:00
ข่วงประตูท่าแพ
Official
กาบัดดี้ - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 21
นครศรีธรรมราช  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
18:00
ข่วงประตูท่าแพ
Official
กาบัดดี้ - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 22
กระบี่  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
19:00
ข่วงประตูท่าแพ
Official
กาบัดดี้ - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 22
เชียงใหม่  vs  กระบี่
 รอบรองชนะเลิศ
19:00
ข่วงประตูท่าแพ
Official
กาบัดดี้ - ทีมชาย
รวม กาบัดดี้  4 รายการ  
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day กาบัดดี้
Print Day by Day Table
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง