ซอฟท์เทนนิส
 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2555

>> แจ้งรายการยกเลิกการแข่งขัน เนื่องจากจำนวนนักกีฬาไม่เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41<<


กีฬากรีฑา :
รายการ กระโดดค้ำ - หญิง
กีฬามวยปล้ำ :
รายการ ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 96 - 120 กก.
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ พอยท์เรส - หญิง (20 กม.)
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.) 

ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่   คู่ที่ 1
ภูเก็ต  vs  เชียงใหม่
 รอบ 16 ทีม
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs  ยโสธร
 รอบ 16 ทีม
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 3
เชียงราย  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ 16 ทีม
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 4
อุบลราชธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ 16 ทีม
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 5
เชียงใหม่  vs  ภูเก็ต
 รอบ 16 ทีม
09:45
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 6
ศรีสะเกษ  vs  นนทบุรี
 รอบ 16 ทีม
09:45
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 7
ชลบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบ 16 ทีม
09:45
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 8
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบ 16 ทีม
09:45
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 9
นครราชสีมา  vs  สุราษฎร์ธานี
 8 ทีม
10:30
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 10
กำแพงเพชร  vs  กรุงเทพมหานคร
 8 ทีม
10:30
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 11
ภูเก็ต  vs  สุราษฎร์ธานี
 8 ทีม
10:30
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 12
กำแพงเพชร  vs  กรุงเทพมหานคร
 8 ทีม
10:30
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 13
ภูเก็ต  vs  เชียงราย
 8 ทีม
11:30
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 14
ยโสธร  vs  กรุงเทพมหานคร
 8 ทีม
11:30
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 15
เชียงใหม่  vs  ชลบุรี
 8 ทีม
11:30
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 16
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 8 ทีม
11:30
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 17
สุราษฎร์ธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
12:30
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 18
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
12:30
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 19
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 20
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
รวม ซอฟท์เทนนิส  20 รายการ  
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ซอฟท์เทนนิส
Print Day by Day Table
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง