ขี่ม้า
 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2555

>> แจ้งรายการยกเลิกการแข่งขัน เนื่องจากจำนวนนักกีฬาไม่เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41<<


กีฬากรีฑา :
รายการ กระโดดค้ำ - หญิง
กีฬามวยปล้ำ :
รายการ ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 96 - 120 กก.
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ พอยท์เรส - หญิง (20 กม.)
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.)



 

ขี่ม้า
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
กระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง Show Jumping 
รอบชิงชนะเลิศ
07:00
กองพันสัตว์ต่าง
Official
ขี่ม้ามาราธอน ประเภทบุคคล 
รอบชิงชนะเลิศ
07:00
กองพันสัตว์ต่าง
Official
ขี่ม้ามาราธอน ประเภททีม 
รอบชิงชนะเลิศ
07:00
กองพันสัตว์ต่าง
Official
รวม ขี่ม้า  3 รายการ  
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ขี่ม้า
Print Day by Day Table
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง