เรือพาย
 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2555

>> แจ้งรายการยกเลิกการแข่งขัน เนื่องจากจำนวนนักกีฬาไม่เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41<<


กีฬากรีฑา :
รายการ กระโดดค้ำ - หญิง
กีฬามวยปล้ำ :
รายการ ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 96 - 120 กก.
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ พอยท์เรส - หญิง (20 กม.)
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.) 

เรือพาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร
คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร
แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 200 เมตร   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
08:35
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย -  แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 200 เมตร
แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 200 เมตร   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
08:35
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย -  แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 200 เมตร
เรือพาย ชาย 5 ฝีพาย 200 เมตร    Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
08:40
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - เรือพาย ชาย 5 ฝีพาย 200 เมตร
เรือพาย ชาย 5 ฝีพาย 200 เมตร    Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
08:40
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - เรือพาย ชาย 5 ฝีพาย 200 เมตร
เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร หญิง   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
08:45
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร หญิง
เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร หญิง   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
08:45
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร หญิง
คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
09:10
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร
คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
09:10
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร
คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
09:15
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร
คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
09:15
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร
แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 200 เมตร   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
09:20
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย -  แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 200 เมตร
แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 200 เมตร   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
09:20
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย -  แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 200 เมตร
เรือพาย หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร    Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
09:25
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - เรือพาย หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร
เรือพาย หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร    Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
09:25
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - เรือพาย หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร
เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร ชาย   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
09:30
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร ชาย
เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร ชาย   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
09:30
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร ชาย
คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
10:55
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร
คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร
แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 200 เมตร   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
11:05
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย -  แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 200 เมตร
เรือพาย ชาย 5 ฝีพาย 200 เมตร    Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
11:10
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - เรือพาย ชาย 5 ฝีพาย 200 เมตร
เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร หญิง   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
11:15
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร หญิง
คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
11:20
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร
คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
11:25
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร
แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 200 เมตร   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย -  แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 200 เมตร
เรือพาย หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร    Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
11:35
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - เรือพาย หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร
เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร ชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
11:40
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร ชาย
รวม เรือพาย  28 รายการ  
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เรือพาย
Print Day by Day Table
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง