เทเบิลเทนนิส
 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2555

>> แจ้งรายการยกเลิกการแข่งขัน เนื่องจากจำนวนนักกีฬาไม่เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41<<


กีฬากรีฑา :
รายการ กระโดดค้ำ - หญิง
กีฬามวยปล้ำ :
รายการ ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 96 - 120 กก.
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ พอยท์เรส - หญิง (20 กม.)
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.) 

เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 82
พิจิตร  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
09:00
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 83
นครราชสีมา  vs  สมุทรปราการ
 รอบสอง
09:00
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 84
กรุงเทพมหานคร 2  vs  ระนอง
 รอบสอง
09:30
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 85
สมุทรปราการ 2  vs  ภูเก็ต 3
 รอบสอง
09:30
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 86
นครราชสีมา 2  vs  กรุงเทพมหานคร 3
 รอบสอง
09:30
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 87
สมุทรปราการ  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
10:00
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 88
สมุทรปราการ 2  vs  ระนอง
 รอบสอง
10:00
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 89
กรุงเทพมหานคร 2  vs  พิจิตร
 รอบสอง
10:30
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 90
เชียงใหม่  vs  สมุทรปราการ 3
 รอบสอง
10:30
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 91
นนทบุรี 2  vs  กรุงเทพมหานคร 3
 รอบสอง
10:30
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 92
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 93
นครราชสีมา  vs  ภูเก็ต 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 94
กรุงเทพมหานคร 2  vs  ภูเก็ต 3
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 95
นครราชสีมา 2  vs  พิจิตร 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 96
กรุงเทพมหานคร  vs  กาญจนบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:30
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 97
สมุทรปราการ 2  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:30
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 98
กรุงเทพมหานคร 2  vs  สมุทรปราการ 3
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:30
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 99
กรุงเทพมหานคร 3  vs  ระนอง 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:30
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 102
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ 2
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 103
กรุงเทพมหานคร 2  vs  ระนอง 2
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 100
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 101
กรุงเทพมหานคร 2  vs  นครราชสีมา 2
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
รวม เทเบิลเทนนิส  22 รายการ  
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เทเบิลเทนนิส
Print Day by Day Table
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง