ว่ายน้ำ
 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2555

>> แจ้งรายการยกเลิกการแข่งขัน เนื่องจากจำนวนนักกีฬาไม่เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41<<


กีฬากรีฑา :
รายการ กระโดดค้ำ - หญิง
กีฬามวยปล้ำ :
รายการ ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 96 - 120 กก.
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ พอยท์เรส - หญิง (20 กม.)
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.) 

                 
ว่ายน้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย   Heat 4
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย
กบ 200 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Official
ว่ายน้ำ - กบ 200 เมตร - หญิง
กบ 200 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Official
ว่ายน้ำ - กบ 200 เมตร - หญิง
กรรเชียง 50 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Official
ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร - ชาย
กรรเชียง 50 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Official
ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร - ชาย
กรรเชียง 50 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Official
ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร - ชาย
กรรเชียง 100 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Official
ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 เมตร - หญิง
กรรเชียง 100 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Official
ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 เมตร - หญิง
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Official
ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - ชาย
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย
กบ 200 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Official
ว่ายน้ำ - กบ 200 เมตร - หญิง
กรรเชียง 50 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Official
ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร - ชาย
กรรเชียง 100 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Official
ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 เมตร - หญิง
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Official
ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - ชาย
รวม ว่ายน้ำ  21 รายการ  
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ว่ายน้ำ
Print Day by Day Table
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง