กรีฑา
 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2555

>> แจ้งรายการยกเลิกการแข่งขัน เนื่องจากจำนวนนักกีฬาไม่เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41<<


กีฬากรีฑา :
รายการ กระโดดค้ำ - หญิง
กีฬามวยปล้ำ :
รายการ ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 96 - 120 กก.
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ พอยท์เรส - หญิง (20 กม.)
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.) 

                 
กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เดิน 20 กิโลเมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
06:10
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - เดิน 20 กิโลเมตร - ชาย
เดิน 20 กิโลเมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
06:10
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - เดิน 20  กิโลเมตร - หญิง
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย   Heat 1
 ทศกรีฑา6
08:20
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย   Heat 2
 ทศกรีฑา6
08:20
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย
ขว้างจักร - ชาย 
 ทศกรีฑา7
09:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - ขว้างจักร - ชาย
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:20
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:20
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:40
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:40
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย
กระโดดค้ำ - ชาย 
 ทศกรีฑา8
10:30
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - กระโดดค้ำ - ชาย
กระโดดสูง - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - กระโดดสูง - หญิง
กระโดดไกล - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - กระโดดไกล - หญิง
ทุ่มน้ำหนัก - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก - ชาย
พุ่งแหลน - ชาย 
 ทศกรีฑา9
14:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน - ชาย
วิ่ง 1,500 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร - หญิง
วิ่ง 1,500 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:20
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร - ชาย
วิ่ง 1,500 เมตร - ชาย 
 ทศกรีฑา10
15:40
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร - ชาย
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง
ทศกรีฑา - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - ทศกรีฑา - ชาย
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:20
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย
รวม กรีฑา  20 รายการ  
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day กรีฑา
Print Day by Day Table
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง