ซอฟท์เทนนิส
 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2555

>> แจ้งรายการยกเลิกการแข่งขัน เนื่องจากจำนวนนักกีฬาไม่เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41<<


กีฬากรีฑา :
รายการ กระโดดค้ำ - หญิง
กีฬามวยปล้ำ :
รายการ ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 96 - 120 กก.
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ พอยท์เรส - หญิง (20 กม.)
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.) 

ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ 16 ทีม
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   คู่ที่ 2
ภูเก็ต  vs  กำแพงเพชร
 รอบ 16 ทีม
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   คู่ที่ 3
ชลบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบ 16 ทีม
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   คู่ที่ 4
อุบลราชธานี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบ 16 ทีม
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   คู่ที่ 5
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ 16 ทีม
09:40
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   คู่ที่ 6
ภูเก็ต  vs  ยโสธร
 รอบ 16 ทีม
09:40
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   คู่ที่ 7
เชียงราย  vs  นนทบุรี
 รอบ 16 ทีม
09:40
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   คู่ที่ 8
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบ 16 ทีม
09:40
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลหญิง   คู่ที่ 9
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบ 16 ทีม
10:20
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   คู่ที่ 10
เชียงใหม่  vs  ลำปาง
 รอบ 16 ทีม
10:20
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   คู่ที่ 11
สุราษฎร์ธานี  vs  กำแพงเพชร
 รอบ 16 ทีม
10:20
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   คู่ที่ 12
ภูเก็ต  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ 16 ทีม
10:20
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   คู่ที่ 13
นครราชสีมา  vs  ยโสธร
 รอบ 16 ทีม
11:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   คู่ที่ 14
กำแพงเพชร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบ 16 ทีม
11:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   คู่ที่ 15
ภูเก็ต  vs  เชียงใหม่
 รอบ 16 ทีม
11:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำปาง
 รอบ 16 ทีม
11:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลชาย   คู่ที่ 17
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 8 ทีม
11:40
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   คู่ที่ 18
ภูเก็ต  vs  อุบลราชธานี
 8 ทีม
11:40
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   คู่ที่ 19
นครราชสีมา  vs  เชียงราย
 8 ทีม
11:40
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   คู่ที่ 20
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
 8 ทีม
11:40
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลหญิง   คู่ที่ 21
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 8 ทีม
12:20
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   คู่ที่ 22
เชียงใหม่  vs  ภูเก็ต
 8 ทีม
12:20
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   คู่ที่ 23
นครราชสีมา  vs  ภูเก็ต
 8 ทีม
12:20
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   คู่ที่ 24
กำแพงเพชร  vs  กรุงเทพมหานคร
 8 ทีม
12:20
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลชาย   คู่ที่ 25
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   คู่ที่ 26
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลหญิง   คู่ที่ 27
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต 2
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   คู่ที่ 28
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
รวม ซอฟท์เทนนิส  28 รายการ  
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ซอฟท์เทนนิส
Print Day by Day Table
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง