โบว์ลิ่ง
 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2555

>> แจ้งรายการยกเลิกการแข่งขัน เนื่องจากจำนวนนักกีฬาไม่เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41<<


กีฬากรีฑา :
รายการ กระโดดค้ำ - หญิง
กีฬามวยปล้ำ :
รายการ ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 96 - 120 กก.
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ พอยท์เรส - หญิง (20 กม.)
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.) 

                 
โบว์ลิ่ง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง 5 คน 
 รอบสะสมคะแนน
12:30
Bully Bowl อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
Official
โบว์ลิ่ง - ทีมหญิง 5 คน
ทีมชาย 5 คน 
 รอบสะสมคะแนน
17:00
Bully Bowl อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
Official
โบว์ลิ่ง - ทีมชาย 5 คน
ทีมหญิง 3 คน 
รอบชิงชนะเลิศ
21:30
Bully Bowl อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
Official
โบว์ลิ่ง - ทีมหญิง 3 คน
รวม โบว์ลิ่ง  3 รายการ  
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day โบว์ลิ่ง
Print Day by Day Table
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง