เรือพาย
 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2555

>> แจ้งรายการยกเลิกการแข่งขัน เนื่องจากจำนวนนักกีฬาไม่เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41<<


กีฬากรีฑา :
รายการ กระโดดค้ำ - หญิง
กีฬามวยปล้ำ :
รายการ ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 96 - 120 กก.
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ พอยท์เรส - หญิง (20 กม.)
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.) 

เรือพาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
11:05
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
11:05
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย
แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
11:10
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย -  แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร
แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
11:10
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย -  แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
11:15
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
11:15
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
11:20
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
11:20
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร
เรือยาวคชสีห์ หญิง 12 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
11:25
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ หญิง 12 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
เรือยาวคชสีห์ หญิง 12 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
11:25
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ หญิง 12 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
12:05
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
12:05
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
12:10
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
12:10
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง
แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
12:15
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย -  แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร
แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
12:15
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย -  แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
12:20
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่
กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
12:20
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
12:25
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
12:25
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร
เรือยาวคชสีห์ ชาย 12 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
12:30
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ ชาย 12 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
เรือยาวคชสีห์ ชาย 12 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
12:30
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ ชาย 12 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
14:05
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร
คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
14:10
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
14:15
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย
แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
14:20
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย -  แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
14:25
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร
เรือยาวคชสีห์ หญิง 12 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
14:35
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ หญิง 12 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
14:40
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
14:45
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
14:50
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่
แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
14:55
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย -  แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
15:05
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร
เรือยาวคชสีห์ ชาย 12 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
15:10
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ ชาย 12 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
รวม เรือพาย  40 รายการ  
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เรือพาย
Print Day by Day Table
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง