เทเบิลเทนนิส
 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2555

>> แจ้งรายการยกเลิกการแข่งขัน เนื่องจากจำนวนนักกีฬาไม่เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41<<


กีฬากรีฑา :
รายการ กระโดดค้ำ - หญิง
กีฬามวยปล้ำ :
รายการ ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 96 - 120 กก.
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ พอยท์เรส - หญิง (20 กม.)
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.) 

เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 41
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 42
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
13:00
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 2
สุพรรณบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
13:00
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 3
นครราชสีมา  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
13:00
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 4
สมุทรปราการ  vs  พิจิตร
 รอบแรก
13:25
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบแรก
13:25
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 6
เชียงใหม่  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
13:25
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 7
นนทบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
13:50
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 8
พิจิตร  vs  ระนอง
 รอบแรก
13:50
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 9
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:50
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 10
นครราชสีมา  vs  สมุทรปราการ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:15
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 11
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:15
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 12
นครราชสีมา  vs  ระนอง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:15
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 13
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ 2
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 14
สมุทรปราการ  vs  ระนอง
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
รวม เทเบิลเทนนิส  16 รายการ  
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เทเบิลเทนนิส
Print Day by Day Table
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง