กีฬาทางอากาศ
 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2555

>> แจ้งรายการยกเลิกการแข่งขัน เนื่องจากจำนวนนักกีฬาไม่เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41<<


กีฬากรีฑา :
รายการ กระโดดค้ำ - หญิง
กีฬามวยปล้ำ :
รายการ ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 96 - 120 กก.
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ พอยท์เรส - หญิง (20 กม.)
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.) 

กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เครื่องบินเล็กบินผาดแผลงบังคับวิทยุ ประเภท F3A 
รอบชิงชนะเลิศ
07:00
กองพลทหารราบที่ 7
Official
กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินผาดแผลงบังคับวิทยุ ประเภท F3A
เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F3D 
รอบชิงชนะเลิศ
07:00
กองพลทหารราบที่ 7
Official
กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F3D
เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F5D 
รอบชิงชนะเลิศ
07:00
กองพลทหารราบที่ 7
Official
กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F5D
เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3C 
รอบชิงชนะเลิศ
07:00
กองพลทหารราบที่ 7
Official
กีฬาทางอากาศ - เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3C
เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3N 
รอบชิงชนะเลิศ
07:00
กองพลทหารราบที่ 7
Official
กีฬาทางอากาศ - เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3N
Accuracy ชาย ลงเป้าหมายแม่นยำ 
รอบชิงชนะเลิศ
07:00
โครงการหลวงหนองหอย ดอยม่อนแจ่ม
Official
กีฬาทางอากาศ - Accuracy ชาย ลงเป้าหมายแม่นยำ
Accuracy หญิง ลงเป้าหมายแม่นยำ 
รอบชิงชนะเลิศ
07:00
โครงการหลวงหนองหอย ดอยม่อนแจ่ม
Official
กีฬาทางอากาศ - Accuracy หญิง ลงเป้าหมายแม่นยำ
ร่มร่อน คะแนนรวมทีมสูงสุด 
รอบชิงชนะเลิศ
07:00
โครงการหลวงหนองหอย ดอยม่อนแจ่ม
Official
กีฬาทางอากาศ - ร่มร่อน คะแนนรวมทีมสูงสุด
รวม กีฬาทางอากาศ  8 รายการ  
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day กีฬาทางอากาศ
Print Day by Day Table
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง