เทเบิลเทนนิส
 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2555

>> แจ้งรายการยกเลิกการแข่งขัน เนื่องจากจำนวนนักกีฬาไม่เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41<<


กีฬากรีฑา :
รายการ กระโดดค้ำ - หญิง
กีฬามวยปล้ำ :
รายการ ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 96 - 120 กก.
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ พอยท์เรส - หญิง (20 กม.)
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.) 

เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 29
พิจิตร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:00
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 30
ราชบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
09:00
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 31
สุโขทัย  vs  ระนอง
 รอบแรก
09:00
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 32
เชียงใหม่  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
09:00
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 33
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
10:30
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 34
ภูเก็ต  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
10:30
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 35
นนทบุรี  vs  พิจิตร
 รอบแรก
10:30
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 36
ชุมพร  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
10:30
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 37
กรุงเทพมหานคร  vs  ระนอง
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 38
นนทบุรี  vs  สมุทรปราการ
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 39
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 40
สมุทรปราการ  vs  พิจิตร
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  12 รายการ  
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เทเบิลเทนนิส
Print Day by Day Table
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง