กรีฑา
 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2555

>> แจ้งรายการยกเลิกการแข่งขัน เนื่องจากจำนวนนักกีฬาไม่เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41<<


กีฬากรีฑา :
รายการ กระโดดค้ำ - หญิง
กีฬามวยปล้ำ :
รายการ ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 96 - 120 กก.
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ พอยท์เรส - หญิง (20 กม.)
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.) 

                 
กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
วิ่ง 10,000 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
07:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - วิ่ง 10,000 เมตร - ชาย
วิ่ง 10,000 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
07:50
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - วิ่ง 10,000 เมตร - หญิง
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง   Heat 1
 สัตตกรีฑา 1
09:10
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง   Heat 2
 สัตตกรีฑา 1
09:10
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง
ขว้างจักร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:20
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - ขว้างจักร - ชาย
วิ่ง 400 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:30
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - หญิง
วิ่ง 400 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:30
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - หญิง
วิ่ง 400 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
09:30
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - หญิง
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:50
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:50
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
09:50
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย
กระโดดสูง - หญิง 
 สัตตกรีฑา 2
10:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - กระโดดสูง - หญิง
วิ่ง 100 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:10
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - หญิง
วิ่ง 100 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:10
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - หญิง
วิ่ง 100 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:10
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - หญิง
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:30
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:30
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:30
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:50
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:50
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11:10
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11:10
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย
ขว้างจักร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - ขว้างจักร - หญิง
กระโดดค้ำ - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - กระโดดค้ำ - ชาย
กระโดดไกล - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - กระโดดไกล - ชาย
ทุ่มน้ำหนัก - หญิง 
 สัตตกรีฑา 3
14:20
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก - หญิง
วิ่ง 400 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - หญิง
วิ่ง 400 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:20
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย
วิ่ง 200 เมตร - หญิง   Heat 1
 สัตตกรีฑา 4
15:40
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - หญิง
วิ่ง 200 เมตร - หญิง   Heat 2
 สัตตกรีฑา 4
15:40
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - หญิง
วิ่ง 100 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - หญิง
วิ่ง 100 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:20
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:40
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย
รวม กรีฑา  34 รายการ  
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day กรีฑา
Print Day by Day Table
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง