ซอฟท์เทนนิส
 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2555

>> แจ้งรายการยกเลิกการแข่งขัน เนื่องจากจำนวนนักกีฬาไม่เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41<<


กีฬากรีฑา :
รายการ กระโดดค้ำ - หญิง
กีฬามวยปล้ำ :
รายการ ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 96 - 120 กก.
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ พอยท์เรส - หญิง (20 กม.)
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.) 

ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
 8 ทีม
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 2
ชลบุรี  vs  เชียงใหม่
 8 ทีม
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 3
นครราชสีมา  vs  อุบลราชธานี
 8 ทีม
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 4
ภูเก็ต  vs  พระนครศรีอยุธยา
 8 ทีม
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 8 ทีม
11:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 6
กำแพงเพชร  vs  พระนครศรีอยุธยา
 8 ทีม
11:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 7
ภูเก็ต  vs  เชียงใหม่
 8 ทีม
11:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 8
นครราชสีมา  vs  ลำปาง
 8 ทีม
11:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 9
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 10
เชียงใหม่  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 11
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 12
กำแพงเพชร  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Official
ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง
รวม ซอฟท์เทนนิส  12 รายการ  
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ซอฟท์เทนนิส
Print Day by Day Table
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง