ยูโด
 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2555

>> แจ้งรายการยกเลิกการแข่งขัน เนื่องจากจำนวนนักกีฬาไม่เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41<<


กีฬากรีฑา :
รายการ กระโดดค้ำ - หญิง
กีฬามวยปล้ำ :
รายการ ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 96 - 120 กก.
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ พอยท์เรส - หญิง (20 กม.)
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.) 

ยูโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ท่าทุ่มมาตรฐาน (Nage-NO-Kata)  
ขอนแก่น  vs  ตรัง
 รอบแรก
10:28
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
Official
ท่าทุ่มมาตรฐาน (Ju-No-Kata)  
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
Official
ท่าทุ่มมาตรฐาน (Nage-NO-Kata)  
สุพรรณบุรี  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13:59
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
Official
รวม ยูโด  3 รายการ  
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ยูโด
Print Day by Day Table
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง