ยิงธนู
 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2555

>> แจ้งรายการยกเลิกการแข่งขัน เนื่องจากจำนวนนักกีฬาไม่เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41<<


กีฬากรีฑา :
รายการ กระโดดค้ำ - หญิง
กีฬามวยปล้ำ :
รายการ ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 96 - 120 กก.
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ พอยท์เรส - หญิง (20 กม.)
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.) 

ยิงธนู
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย 18 M. Round (Recurve) บุคคลชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:45
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
ยิงธนู - บุคคลชาย 18 M. Round (Recurve) บุคคลชาย
บุคคลหญิง 18 M. Round (Recurve) บุคคลหญิง   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:45
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
ยิงธนู - บุคคลหญิง 18 M. Round (Recurve) บุคคลหญิง
บุคคลชาย 18 M. Round (Compound) บุคคลชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
13:15
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
ยิงธนู - บุคคลชาย 18 M. Round (Compound) บุคคลชาย
รวม ยิงธนู  3 รายการ  
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ยิงธนู
Print Day by Day Table
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง