เทควันโด-พุ่มเซ่
 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 09 ธันวาคม 2555

>> แจ้งรายการยกเลิกการแข่งขัน เนื่องจากจำนวนนักกีฬาไม่เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41<<


กีฬากรีฑา :
รายการ กระโดดค้ำ - หญิง
กีฬามวยปล้ำ :
รายการ ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 96 - 120 กก.
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ พอยท์เรส - หญิง (20 กม.)
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.) 

เทควันโด-พุ่มเซ่
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย 
พิจิตร  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลชาย
บุคคลชาย 
สุรินทร์  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
09:00
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลชาย
บุคคลชาย 
ปทุมธานี  vs  นครปฐม
 รอบแรก
09:00
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลชาย
บุคคลชาย 
ประจวบคีรีขันธ์  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
09:00
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลชาย
บุคคลชาย 
แพร่  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
09:00
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลชาย
บุคคลชาย 
ขอนแก่น  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:00
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลชาย
บุคคลชาย 
พัทลุง  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
10:00
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลชาย
บุคคลชาย 
สุรินทร์  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
10:00
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลชาย
บุคคลชาย 
ประจวบคีรีขันธ์  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
10:15
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลชาย
บุคคลชาย 
กรุงเทพมหานคร  vs  สกลนคร
 รอบสอง
10:15
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลชาย
บุคคลชาย 
เชียงใหม่  vs  สุรินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลชาย
บุคคลชาย 
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
10;45
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลชาย
บุคคลชาย 
สุรินทร์  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
11:10
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลชาย
บุคคลหญิง 
เชียงใหม่  vs  นครปฐม
 รอบแรก
11:30
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง 
ประจวบคีรีขันธ์  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
11:30
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง 
พิษณุโลก  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
11:30
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง 
นครราชสีมา  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
11:30
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง 
สุราษฎร์ธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
11:30
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง 
ฉะเชิงเทรา  vs  สงขลา
 รอบแรก
11:30
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง 
มหาสารคาม  vs  พิจิตร
 รอบแรก
12:40
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง 
สกลนคร  vs  พิษณุโลก
 รอบสอง
13:00
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง 
ฉะเชิงเทรา  vs  มหาสารคาม
 รอบสอง
13:15
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง 
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
13:30
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง 
นครปฐม  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบสอง
13:45
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง 
มหาสารคาม  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
14:10
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง 
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
รอบชิงชนะเลิศ
14:25
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง 
พิษณุโลก  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลหญิง
คู่ผสม 
พัทลุง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
14:35
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - คู่ผสม
คู่ผสม 
กาญจนบุรี  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
14:40
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - คู่ผสม
คู่ผสม 
ขอนแก่น  vs  กาฬสินธุ์
 รอบแรก
14:55
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - คู่ผสม
คู่ผสม 
สุราษฎร์ธานี  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
15:10
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - คู่ผสม
คู่ผสม 
สุโขทัย  vs  นครปฐม
 รอบแรก
15:20
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - คู่ผสม
คู่ผสม 
ประจวบคีรีขันธ์  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
15:30
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - คู่ผสม
คู่ผสม 
กาญจนบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
15:40
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - คู่ผสม
คู่ผสม 
สกลนคร  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
15:50
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - คู่ผสม
คู่ผสม 
พิจิตร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
16:00
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - คู่ผสม
คู่ผสม 
นนทบุรี  vs  นครปฐม
 รอบสอง
16:15
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - คู่ผสม
คู่ผสม 
ประจวบคีรีขันธ์  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
16:30
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - คู่ผสม
คู่ผสม 
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
16:35
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - คู่ผสม
คู่ผสม 
นนทบุรี  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบรองชนะเลิศ
16:40
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - คู่ผสม
คู่ผสม 
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - คู่ผสม
ทีมชาย 
ราชบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
17:10
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมชาย
ทีมชาย 
นครราชสีมา  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
17:18
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมชาย
ทีมชาย 
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
17:30
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมชาย
ทีมชาย 
นครปฐม  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
17:40
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมชาย
ทีมชาย 
ราชบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
17:45
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมชาย
ทีมชาย 
นนทบุรี  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
17:55
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมชาย
ทีมชาย 
ราชบุรี  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
18:10
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมชาย
ทีมหญิง 
นนทบุรี  vs  เลย
 รอบแรก
18:25
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมหญิง
ทีมหญิง 
ประจวบคีรีขันธ์  vs  กาฬสินธุ์
 รอบแรก
18:35
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมหญิง
ทีมหญิง 
สุราษฎร์ธานี  vs  นครปฐม
 รอบแรก
18:45
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมหญิง
ทีมหญิง 
ปทุมธานี  vs  พิจิตร
 รอบแรก
18:55
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมหญิง
ทีมหญิง 
นนทบุรี  vs  กาฬสินธุ์
 รอบรองชนะเลิศ
19:10
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมหญิง
ทีมหญิง 
สุราษฎร์ธานี  vs  พิจิตร
 รอบรองชนะเลิศ
19:20
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมหญิง
ทีมหญิง 
นนทบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
รอบชิงชนะเลิศ
19:40
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมหญิง
รวม เทควันโด-พุ่มเซ่  55 รายการ  
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เทควันโด-พุ่มเซ่
Print Day by Day Table
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง