เรือพาย
 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 09 ธันวาคม 2555

>> แจ้งรายการยกเลิกการแข่งขัน เนื่องจากจำนวนนักกีฬาไม่เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41<<


กีฬากรีฑา :
รายการ กระโดดค้ำ - หญิง
กีฬามวยปล้ำ :
รายการ ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 96 - 120 กก.
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ พอยท์เรส - หญิง (20 กม.)
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.) 

เรือพาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร
คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร
คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร
คยัค หญิง 2 คน (k2) 1000 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:40
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 1000 เมตร
คยัค หญิง 2 คน (k2) 1000 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:40
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 1000 เมตร
กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:50
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย
กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:50
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย
กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:50
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย
แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 1000 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:00
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย -  แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 1000 เมตร
แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 1000 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:00
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย -  แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 1000 เมตร
แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 1000 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
09:00
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย -  แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 1000 เมตร
กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:10
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่
กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:10
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่
กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่   Heat 3
 รอบคัดเลือก
09:10
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่
เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:20
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย
เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:20
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย
เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
09:20
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย
เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:30
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมหญิง
เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:30
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมหญิง
เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมหญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
09:30
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมหญิง
คยัค หญิง 1 คน (k1) 1000 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11:50
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 1000 เมตร
คยัค หญิง 1 คน (k1) 1000 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11:50
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 1000 เมตร
คยัค หญิง 1 คน (k1) 1000 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
11:50
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 1000 เมตร
คยัค ชาย 2 คน (k2) 1000 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
12:00
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 1000 เมตร
คยัค ชาย 2 คน (k2) 1000 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
12:00
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 1000 เมตร
คยัค ชาย 2 คน (k2) 1000 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
12:00
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 1000 เมตร
กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
12:10
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง
กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
12:10
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง
กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
12:10
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง
แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
12:20
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย -  แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร
แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
12:20
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย -  แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร
แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
12:20
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย -  แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร
กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่   Heat 1
 รอบคัดเลือก
12:30
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่
กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่   Heat 2
 รอบคัดเลือก
12:30
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่
กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่   Heat 3
 รอบคัดเลือก
12:30
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่
เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
12:40
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมหญิง
เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
12:40
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมหญิง
เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมหญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
12:40
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมหญิง
เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
12:50
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย
เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
12:50
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย
เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
12:50
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย
คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร   Heat 4
 รอบ RE
13:58
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร
คยัค หญิง 2 คน (k2) 1000 เมตร   Heat 4
 รอบ RE
15:30
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 1000 เมตร
กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย   Heat 4
 รอบ RE
15:40
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย
แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 1000 เมตร   Heat 4
 รอบ RE
15:50
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย -  แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 1000 เมตร
กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่   Heat 4
 รอบ RE
16:00
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่
เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย   Heat 4
 รอบ RE
16:10
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย
เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมหญิง   Heat 4
 รอบ RE
16:20
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมหญิง
กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง   Heat 4
 รอบ RE
16:20
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง
แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร   Heat 4
 รอบ RE
16:30
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย -  แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร
กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่   Heat 4
 รอบ RE
16:40
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่
เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมหญิง   Heat 4
 รอบ RE
16:50
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมหญิง
เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย   Heat 4
 รอบ RE
17:00
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
Official
เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย
รวม เรือพาย  53 รายการ  
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เรือพาย
Print Day by Day Table
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง