เทเบิลเทนนิส
 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 09 ธันวาคม 2555

>> แจ้งรายการยกเลิกการแข่งขัน เนื่องจากจำนวนนักกีฬาไม่เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41<<


กีฬากรีฑา :
รายการ กระโดดค้ำ - หญิง
กีฬามวยปล้ำ :
รายการ ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 96 - 120 กก.
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ พอยท์เรส - หญิง (20 กม.)
กีฬาจักรยาน :
รายการ ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.) 

เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:00
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 2
พิจิตร  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
09:00
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 3
นครราชสีมา  vs  ระนอง
 รอบแรก
09:00
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 4
สุโขทัย  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 5
นครปฐม  vs  พิจิตร
 รอบแรก
10:30
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 6
นนทบุรี  vs  ชุมพร
 รอบแรก
10:30
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 7
สุพรรณบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
13:00
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 8
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
13:00
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 9
นครราชสีมา  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
13:00
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 10
ระนอง  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
13:00
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 11
นครปฐม  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
14:30
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 12
พิจิตร  vs  ชุมพร
 รอบแรก
14:30
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  12 รายการ  
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เทเบิลเทนนิส
Print Day by Day Table
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง