รายการ รักบี้ฟุตบอล ประเภท 15 คน - ทีมชาย  
รอบชิงชนะเลิศ    ไม่ระบุ     คู่ที่ 27
วันที่ 19 ธันวาคม 2555 เวลา 09:00 .
สนาม
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
15
23
12
4
21
6
24
5
8
1
18
16
11
14
3
10
22
20
22
2
9
7
26
สุรินทร์
สุรินทร์
2
8
2
1
26
9
16
13
7
25
27
4
5
28
10
17
12
15
24
21
18
20
6
29
เชียงใหม่
เชียงใหม่