รายการ ปันจักสีลัต D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย  
รอบชิงชนะเลิศ    ไม่ระบุ     .None
วันที่ 19 ธันวาคม 2555 เวลา 09:00 .
สนาม
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
1
ภูเก็ต
ภูเก็ต
2
2
ชุมพร
ชุมพร