รายการ ปันจักสีลัต C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง  
รอบชิงชนะเลิศ    ไม่ระบุ     .None
วันที่ 19 ธันวาคม 2555 เวลา 09:00 .
สนาม
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
1
ตรัง
ตรัง
2
2
ปัตตานี
ปัตตานี