รายการ ปันจักสีลัต B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  
รอบชิงชนะเลิศ    ไม่ระบุ     .None
วันที่ 19 ธันวาคม 2555 เวลา 09:00 .
สนาม
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
1
เชียงใหม่
เชียงใหม่
2
2
ตรัง
ตรัง