รายการ ยกน้ำหนัก น้ำหนักรวม - รุ่น เกิน 75 กก. - หญิง เกิน 75 กก. ขึ้นไป  
รอบชิงชนะเลิศ    ไม่ระบุ     .None
วันที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 13:00 .
สนาม
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
ชุมพร
ชุมพร
2
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
3
นครราชสีมา
นครราชสีมา
4
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
5
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
6
พัทลุง
พัทลุง
7
นครสวรรค์
นครสวรรค์
8
ลำพูน
ลำพูน
9
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
10
ขอนแก่น
ขอนแก่น
11
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
12
ยโสธร
ยโสธร
13
ขอนแก่น
ขอนแก่น
14
สุโขทัย
สุโขทัย