รายการ สนุกเกอร์ 6 แดง ประเภทเดี่ยว  
รอบแรก    ไม่ระบุ     คู่ที่ 5
วันที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 .
สนาม
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
นครพนม
นครพนม
2
จันทบุรี
จันทบุรี