รายการ ซอฟท์บอล ทีมชาย  
รอบชิงชนะเลิศ    ไม่ระบุ     คู่ที่ 43
วันที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 09:00 .
สนาม
สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
17
19
12
20
21
4
22
15
38
14
23
2
18
29
39
เชียงใหม่
เชียงใหม่
2
30
5
12
11
15
33
8
20
17
31
6
16
1
13
7
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ