รายการ กีฬาทางอากาศ โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลชาย  
รอบชิงชนะเลิศ    ไม่ระบุ     .None
วันที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 07:00 .
สนาม
กองพลทหารราบที่ 7

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
1
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
2
ลพบุรี
ลพบุรี
3
3
นครสวรรค์
นครสวรรค์
4
4
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
5
5
เชียงใหม่
เชียงใหม่
6
6
ชลบุรี
ชลบุรี
7
7
เพชรบุรี
เพชรบุรี
8
8
ขอนแก่น
ขอนแก่น
9
9
มหาสารคาม
มหาสารคาม
10
10
บึงกาฬ
บึงกาฬ
11
11
พิษณุโลก
พิษณุโลก