รายการ คาราเต้โด  ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)   
รอบแรก    ไม่ระบุ     .None
วันที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 10:00 .
สนาม
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
เชียงใหม่
เชียงใหม่
2
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร