รายการ ยิมนาสติก ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลหญิง  
รอบคัดเลือก    ไม่ระบุ     .None
วันที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 11:00 .
สนาม
โรงเรียนสารภีพิทยาคม

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
เชียงใหม่
เชียงใหม่
3
นนทบุรี
นนทบุรี
4
ชลบุรี
ชลบุรี
5
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
6
นครปฐม
นครปฐม
7
ชลบุรี
ชลบุรี
8
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
9
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
10
พัทลุง
พัทลุง
11
ราชบุรี
ราชบุรี
12
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
13
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
14
เชียงใหม่
เชียงใหม่
15
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
16
นนทบุรี
นนทบุรี
17
พัทลุง
พัทลุง
18
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี