รายการ ฟุตบอล ทีมหญิง  
รอบชิงชนะเลิศ    ไม่ระบุ     .None
วันที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 15:00 .
สนาม
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
10
5
12
6
16
1
11
13
14
4
8
9
17
18
3
2
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
9
13
1
11
7
10
5
16
15
14
18
8
4
17
3
2
6
12
ชลบุรี
ชลบุรี